Foto- und Filmbestände

1.1 Referenskod
F
1.2 Titel

Foto- und Filmbestände

1.4 Beskrivningsnivå

Abteilung

7.1 Arkivarie

Daniela Rölli

7.3 Datum förteckningen upprättades

17.01.2012