Vereinsbestände (1840-1940)

1.1 Referenskod
V
1.2 Titel

Vereinsbestände

1.3 Datum

1840-1940

1.4 Beskrivningsnivå

Abteilung

1.5 Omfång

20 cm

7.1 Arkivarie

Daniela Rölli

7.3 Datum förteckningen upprättades

29.09.2011