Justizwesen

1.1 Referenskod
A1.54
1.2 Titel

Justizwesen

1.4 Beskrivningsnivå

Bestand

7.1 Arkivarie

Madeleine Fritschi

7.3 Datum förteckningen upprättades

07.12.2011